World language comprehensive Exam in Polish 2022

World language comprehensive exam in Polish w roku szkolnym 2022/23 odbędzie się 20 listopada o godzinie 1:00 pm na Long Island w Glen Head. Do egzaminu zostaną dopuszczeni wszyscy uczniowie klas od 9 do 12 amerykańskiego high school.

Ważne informacje: 

WORLD LANGUAGE COMPREHENSIVE EXAM IN POLISH jest egzaminem z języka polskiego do którego mogą przystąpić wszyscy uczniowie, którzy ukończyli klasę 8 Polskiej Szkoły oraz są uczniami klasy 9 lub klasy wyższej amerykańskiego High School. Jest on organizowany jesienią pod patronatem Centrali Polskich Szkół Dokształcających.

Egzamin POLISH LOTE odbywa się w dwóch etapach. 

Pierwsza część – USTNA- odbywa się w naszej Polskiej Szkole im. sw. Jadwigi we Floral Park. 

Część druga – PISEMNA- odbywa się w miejscu wskazanym przez organizatorów egzaminu. Uczeń decydując się na ten egzamin, po jego zdaniu, może uzyskać od 3-6 kredytów w swojej szkole średniej. Egzamin jest egzaminem obowiązkowym. 

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW – 15 października 2022. 

DOKUMENTY wymienione poniżej: 

 • aplikacja
 • kopie świadectw
 • opłata 

Należy złożyć u dyrektora we wskazanym terminie. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 • APLIKACJA WORLD LANGUAGE COMPREHENSIVE EXAM in POLISH – prosze dokladnie uzupełnić wszystkie aktualne informacje o amerykańskiej szkole, do której uczeń uczęszcza. 
 • KOPIE ŚWIADECTW z Polskiej Szkoły klasy 6-tej, 7-mej i klasy 8 (obie strony w języku polskim i angielskim). Uczniowie zmieniający szkole polonijna będą musieli w nowej szkole przedstawić wszystkie świadectwa z poprzednich szkół polonijnych w języku angielskim.
 • OPŁATA w wysokości $30 za przystąpienie do egzaminu pisemnego.

UCZEŃ ZOSTANIE DOPUSZCZONY DO EGZAMINU PISEMNEGO, JEŚLI : -złoży wszystkie dokumenty 

 • dokładnie wypełni wymagane informacje
 • uiści opłatę za egzamin
 •  zda egzamin ustny

Polska Szkola im. sw. Jadwigi prowadzi kurs przygotowawczy do egzaminu LOTE. Kurs odbywa się w soboty szkolne, w czasie wyznaczonym przez dyrektora. 

W bieżącym roku szkolnym kurs przygotowawczy odbywa się w godzinach od 12:40 pm do 2:40 pm. 

Szkoła zapewnia materiały przygotowawcze do egzaminu. Wszystkich uczniów przystępujących do LOTE obowiązuje 100% frekwencji na tych zajęciach oraz punktualność. 

EGZAMIN USTNY ODBĘDZIE SIĘ 29 października o godz. 1:00 pm w naszej szkole

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie pełnej dokumentacji. 

EGZAMIN PISEMNY ODBĘDZIE SIĘ 20 LISTOPADA 2022 roku o GODZ. 1:00 pm. 

Rejestracja: godz. 12:45 pm

Godzina rozpoczęcia egzaminu: godz. 1:00 pm  

Miejsce egzaminu:

Polska Szkoła Dokształcająca im. Ignacego Paderewskiego GLEN HEAD, NY – budynek szkoły 

Parafia sw. Jacka (St. Hyacinth R.C. Church) 

319 Cedar Swamp Rd. 

Glen Head, N.Y. 11545 

WAŻNE: Każdy uczeń MUSI posiadać i przedstawić ID z amerykańskiego High School, długopis oraz ołówek. Uczniowie MUSZĄ być w maseczkach. 

Uczniowie podchodzący do egzaminu muszą dojechać na miejsce we własnym zakresie. Egzamin trwa 2 godziny. Uczniowie mogą pisać dodatkowo 1 godzinę.


Polish Supplementary School Council of America, Inc.

e-mail:cpsdegzaminlote@gmail.com

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO World Language Comprehensive Exam in Polish 2022

 1. W egzaminie mogą wziąć udział tylko szkoły zrzeszone w Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce (Polish Supplementary School Council of America, Inc.)
 2. Elektroniczne zgłoszenie (bez opłaty) należy wysłać przez e-mail:cpsdegzaminlote@gmail.com do 24-go października 2022
 3. Opłata za każdego ucznia przystępującego do egzaminu w wysokości $30 wraz z kartą „Informacje o uczniu” oraz oryginalnym zgłoszeniem musi być wysłana do 1-go listopada 2022 na adres: Małgorzata Gradzki, 10 Scholl Drive, Farmingdale, NY 11735

UWAGA: NIE należy wysyłać żadnych innych dokumentów. Instrukcje będą podane w późniejszym terminie.
Czeki szkolne (indywidualne czeki od rodziców nie będą akceptowane) należy wystawić na Polish Supplementary School Council of America, Inc. z dopiskiem w memo Egzamin 2022. (NIE wysyłać przesyłek certified mail).

 1. Do egzaminu w roku szkolnym 2022/2023 mogą przystąpić tylko uczniowie, którzy uczęszczają do 9, 10, 11 lub 12 klasy amerykańskiego high school.
 2. Urodzeni w Polsce uczniowie przybyli do USA po 5 klasie muszą uczęszczać do szkoły polonijnej w USA przez przynajmniej 3 lata.
 3. Urodzeni w USA uczniowie muszą uczęszczać do szkoły polonijnej w USA przez przynajmniej 8 lat.
 4. Uczniowie zmieniający szkołę polonijną będą musieli w nowej szkole przedstawić wszystkie świadectwa z poprzednich szkół polonijnych w j. angielskim.
 5. Uczniowie przybyli z Polski w czasie uczęszczania do szkoły średniej będą musieli przedstawić świadectwa szkolne z ostatnich 3 lat przetłumaczone na j. angielski.
 6. Egzamin ustny powinien być przeprowadzony najpóźniej do dwóch tygodni przed egzaminem pisemnym.
 7. Dyrektor szkoły jest legalnie odpowiedzialny za wiarygodność dokumentów oraz zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia powyższych warunków na osobnej deklaracji.
 8. Egzamin pisemny trwa 2 godziny. Uczniowie mogą pisać egzamin dodatkowo 1 godzinę. Każdy uczeń MUSI przyjść na egzamin z ID (dokument ze zdjęciem, np. szkolne ID, paszport, zielona karta, etc.), z długopisem oraz
  maseczką na twarzy. Szkoła powinna wysłać reprezentanta, który będzie odpowiedzialny za swoich uczniów.
  Szczegółowe informacje o lokalizacji oraz godzinie egzaminu będą podane w późniejszym terminie.